Historia Szkoły - ZKiW Rudno

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:


KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁY W RUDNIE
                                                                                          
01.09.1945 - Szkoła Podstawowa w Rudnie rozpoczęła swoją powojenną działalność, do szkoły w Rudnie uczęszczało 123 uczniów, pierwszym nauczycielem miejscowej szkoły został pan Jan Migas.
1958 -  podjęto decyzję budowy nowej szkoły w ramach akcji pod hasłem: „Budowa tysiąca szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”.
1959 - w szkole powstał Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół, kierowany przez nauczyciela Andrzeja Szulca.
1961 - przy Szkole Podstawowej w Rudnie zorganizowano dwuzmianową Szkołę Przysposobienia Rolniczego, której kierownikami byli: pan Waldemar Rubczewski, a po nim Jerzy Migas.
25.09.1965 - uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową szkołę w Rudnie.
01.09.1966 -  otwarcie nowego budynku szkoły w Rudnie, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku nadało Szkole Podstawowej w Rudnie imię Henryka Sienkiewicza.
1973 - powołano do życia Zbiorczą Szkołę Gminną w Rudnie,  w jej skład wchodziły szkoły w Małych Walichnowach, Międzyłężu, Gręblinie, Lignowach oraz przedszkola w Rudnie, Lignowach i Wielkim Garcu.
1976- Zbiorcza Szkoła Gminna w Rudnie zostaje przemianowana na Szkołę Podstawową podporządkowaną Zbiorczej Szkole Gminnej w Pelplinie.
1990 - szkoła w Rudnie rozpoczyna działalność jako samodzielna placówka samorządowa podlegająca gminie Pelplin.
1999 -  w ramach reformy oświaty utworzono  Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, w skład którego wchodzi: Przedszkole, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, Gimnazjum.
2001 - do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie włączono Przedszkole i 3-klasową Szkołę Podstawową w Gręblinie.
2008 - do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie włączono  Przedszkole i 3-klasową Szkołę Podstawową w Lignowach Szlacheckich.
2011 - rozbudowa szkoły w Rudnie (budowa nowego dwukondygnacyjnego skrzydła,  połączonego z istniejącą siedzibą szkoły).
2013 - Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014, otwarcie nowego skrzydła budynku szkoły w Rudnie.
2015 - Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016, otwarcie kompleksu sportowego oraz placu zabaw dla dzieci.
1-3 września 2016  - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017, Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego dr hab. Wiesława Śmigla, wizyta Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, obchody 50-lecia Szkoły im. H. Sienkiewicza, nadanie Sztandaru Zespołowi Kształcenia i Wychowania w Rudnie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego